Visie van Praefero

Visie van Praefero

Militairen worden namens de regering uitgezonden. Ze moeten hun taak onder moeilijke omstandigheden uitvoeren, ver weg van huis en soms met gevaar voor eigen leven. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat ze dit namens ons allen doen en dat we dit als samenleving beseffen. Een natie heeft een krijgsmacht nodig maar dit geldt ook vice versa.

 

De Krijgsmacht

Het is in de Nederlandse krijgsmacht (nog) niet militair-eigen om, met uitzondering van een dag als Nationale Veteranendag of Bevrijdingsdag 5 mei, de omgeving deelgenoot te maken van zijn/haar verhaal of ervaringen van een missie. Een reden hiervoor kan zijn dat voorheen de militair/veteraan bij thuiskomst in directe omgeving vaker stuitte op onbegrip, discussie of stigmatisering in plaats van consensus of erkenning en waardering. Om deze erkenning en waardering vaker te kunnen realiseren zal ook de veteraan een actievere rol in moeten nemen, niet alleen tijdens een Nationale Veteranendag. De samenleving bewijst er vandaag de dag meer klaar voor te zijn.

 

De Samenleving

Er zijn namelijk in de laatste jaren verschuivingen waargenomen. Er is de laatste jaren een groter draagvlak gecreëerd binnen de samenleving dan veteranen aannemen. Factoren die hierin meespelen zijn o.a. campagnes als ‘Support our Troops!’ , een transparantere houding van de krijgsmacht, een daaruit voorvloeiende onvervalste verslaglegging door weliswaar ‘embedded’ journalisten, etc. Hierdoor heeft de krijgsmacht het Nederlandse volk (maar ook internationaal) duidelijk kunnen tonen waar het voor staat en waar het toe in staat is.

Dit wordt ook nogmaals bevestigd door het groeiend aantal cijfers en de groeiende aandacht voor veteranen en het takenpakket van de Krijgsmacht rond bijvoorbeeld dagen als Nationale Veteranendag. De eerste Nationale Veteranendag 2005 kwamen er 10.000 bezoekers naar het Malieveld in Den Haag. In 2011 waren dit zo’n 75.000 met een kijkcijfer van 260.000* (NOS samenvatting) waarvan in 2012 er al 85.000 bezoekers naar het Malieveld marcheerden met ook een kijkcijfer van rond de 200.000.

* vermoedelijk zorgde het slechte weer van 2011 voor meer kijkcijfers dan bezoekers.

 

Visie

Het is zowel voor de krijgsmacht als voor het Nederlandse volk zaak dat we het belang van een sterke krijgsmacht blijven onderstrepen zo lang vredesmissies deel uitmaken van het takenpakket van de krijgsmacht. Zeker nu ten tijde van bezuinigingen ook het bestaansrecht van de krijgsmacht steeds vaker onder de loep wordt genomen.

 

‘De krijgsmacht is immers de levensverzekering van onze samenleving, je betaalt er liever niet voor, maar wanneer je het nodig hebt, staat er wel iets’.
                                        Oud-CDS Generaal P.J.M. van Uhm 

 

Praefero wil er voor zorgen dat er ook de middelen zijn om de krijgsmacht en haar taken en wapenfeiten zo breed mogelijk aan het licht te brengen. Praefero ontwikkeld, produceert en levert speciale concepten die het voor een veteraan gemakkelijker maakt om deze wapenfeiten de onder het licht te brengen en tegelijkertijd hiervan de samenleving van kennisgeving te voorzien.

 

‘Het gaat niet om het product, maar om het effect wat het teweegbrengt’
                                        Conceptontwikkelaar Praefero

 

Copyright Praefero
Top