Doelen van Praefero

  Het creëren van een draagvlak binnen de samenleving.
  Het creëren van een aansluiting/ verbinding tussen krijgsmacht en samenleving.
  De kloof tussen het heden en verleden te dichten.
  Het (onder)steunen van de transparante houding van de krijgsmacht
  Erkenning en waardering voor het brede takenpakket van de krijgsmacht.
•  De rijke geschiedenis van onze krijgsmacht in kaart te brengen en te houden.

Copyright Praefero
Top